Poufność

Podstawową regułą naszej pracy jest zapewnienie Klientom komfortu poufności. Pokrótce przedstawimy więc jak rozumiemy to pojęcie oraz jak je realizujemy w praktyce.

Wychodzimy z założenia, że każdy dokument, który trafia do nas dowolną drogą (dostarczony osobiście, przesłany drogą e-mailową, przesłany pocztą) nie może wydostać się poza nasze Biuro. Skrzętnie też tej zasady przestrzegamy.

Ponadto, tajemnicą służbową objęte są także teksty przetłumaczone. W związku z czym jesteśmy gotowi zapewnić Klienta o całkowitej poufności powierzonych nam tekstów. Informacje, w posiadanie których wchodzimy po zapoznaniu się z treścią tłumaczonych dokumentów, pertraktacji czy rozmów nie są udostępniane osobom trzecim.

Podejmując się pracy w dziedzinie tłumaczeniowej jesteśmy świadomi, że nasi Klienci często powierzają nam najbardziej poufne informacje, co zobowiązuje nas do: zachowania całkowitej dyskrecji, nieudostępniania informacji osobom trzecim, niewykorzystywania w żaden sposób przekazanych nam tekstów. Nigdy od tej zasady nie odstępujemy.

660 663 002; 668 825 510

biuro@tlumacz.pro
Tlumacz.pro, ul. Południowa 35M/5, 55-093 Kiełczów/Wrocław