Pomoc – jak zamówić tłumaczenie na rosyjski

Najczęściej zadawane pytania.

1. Dlaczego Tlumacz.pro może zaoferować tak niezwykle korzystną ofertę cenową?

Tlumacz.pro jest internetowym biurem tłumaczeń języka rosyjskiego, dlatego też nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem biura. Wszystkie zlecenia są wykonywane przez nas, dzięki czemu możemy zredukować koszty wykonania tłumaczenia.

2. Czy korzystanie z usług Tlumacz.pro jest zgodne z prawem?

Mimo, iż Tlumacz.pro jest internetowym biurem tłumaczeń języka rosyjskiego, korzystanie z usług naszego biura  jest w pełni zgodne z prawem. Wszelkie formalności rozwiązywane są przez wystawienie przez zleceniodawcę UoD (umowy o dzieło) na tłumacza lub wystawianej przez nas faktury VAT.

3. Co to jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa w Tlumacz.pro, w przypadku tłumaczeń na język rosyjski, wynosi 1600 znaków ze spacjami. Rozliczeniu podlega objętość tekstu wykonanego tłumaczenia, rozbieżność pomiędzy plikiem źródłowym a gotowym tłumaczeniem może wynosić ok. 10%. Wszystkie tłumaczenia dostarczane są w formacie MS Word, dzięki czemu łatwo jest sprawdzić ilość znaków przez powszechnie znane narzędzie „Statystyka wyrazów”. Aby określić ile w dokumencie jest stron, wystarczy wartość z pozycji „Znaki (ze spacjami)” podzielić przez 1600. Na przykład, jeśli w gotowym tłumaczeniu jest 12345 znaków, to objętość tłumaczenia wynosi 6,85 stron rozliczeniowych, co po zaokrągleniu daje 7 stron. W przypadku stron niepełnych stosujemy rozliczenie połowiczne, czyli stronę zawierającą do 800 znaków ze spacjami rozliczamy jako połowę. Należy jednak pamiętać, że pierwsza strona – niezależnie od ilości znaków – jest rozliczana jak za 1600 znaków.

4. Ile czasu trwa tłumaczenie dokumentów z/na rosyjski?

Czas realizacji tłumaczenia zależy od jego objętości oraz tempa przekładu (tryb standardowy, przyśpieszony, pilny). Istotnym czynnikiem wpływającym na czas realizacji zamówienia jest także specyfika oraz stopień trudności tekstu. Informacji o możliwym terminie wykonania tłumaczenia udzielamy po uprzednim wglądzie do tekstu.

5. Kto wykonuje zlecenie?

Tłumaczenia w Tlumacz.pro realizowane są przez nas – native speakerów języka docelowego. Tłumaczeniami z języka polskiego na język rosyjski zajmuje się mgr Konstanty Martyniuk, z języka rosyjskiego na język polski – dr Katarzyna Martyniuk. Trudniejsze lub budzące wątpliwości fragmenty tekstu zawsze są konsultowane ze specjalistą tekstu wyjściowego. Takie podejście pozwala nam uniknąć nieprawidłowości w rozumieniu i przekładzie tekstu. Rezultatem zaś są tłumaczenia poprawne merytorycznie i stylistycznie.

6. Jaką mam gwarancję, że przekazane Tlumacz.pro informacje będą traktowane jako poufne?

Każdy dokument, który otrzymujemy do tłumaczenia w Tlumacz.pro automatycznie jest traktowany jako poufny nawet w przypadku, gdy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą nie byłapodpisana klauzula poufności. Dostęp do dokumentów mają jedynie pracownicy Tlumacz.pro odpowiedzialni za ich tłumaczenie.

7. Ile będzie kosztowało tłumaczenie z/na rosyjski?

Na koszt tłumaczenia wpływa przede wszystkim specyfika zlecenia, tryb oraz objętość tłumaczenia. Po dokonaniu wglądu do tekstu źródłowego będziemy w stanie przedstawić Państwu koszt usługi oraz termin realizacji.

8. Czy używamy narzędzi typu CAT?

SDL_i-work-with_Trados-2014_squareTak, używamy oprogramowanie typu CAT [computer aided translations] – SDL Trados Studio 2014, należy zaznaczyć, że są to jedynie narzędzia wspomagające proces tłumaczenia i w żadnym przypadku nie można tu mówić o tłumaczeniu maszynowym. Dzięki zastosowaniu najnowszej wersji SDL Trados Studio 2014 możemy gwarantować Państwu zachowanie spójności terminologicznej oraz formatowania dokumentu źródłowego.

9. Czym się różni tłumaczenie konsekutywne od symultanicznego?

Różnica pomiędzy tłumaczeniem konsekutywnym a symultanicznym polega na sposobie prezentacji tłumaczenia przez tłumacza. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego mówca wygłasza część wypowiedzi po czym robi przerwę, w trakcie której tłumacz dokonuje tłumaczenia. Tłumaczenie symultaniczne jest bardziej złożone, ponieważ jest realizowane w czasie rzeczywistym.

10. Czy w tłumaczeniu zostanie zachowane formatowanie tekstu?

W przypadku dokumentów przekazywanych w formacie MS Word lub MS PowerPoint  formatowanie tłumaczenia jest zachowywane. Jeśli dokument do tłumaczenia jest przekazywany w postaci PDF, skanów, zdjęć lub obrazów, o ile istnieje możliwość, przed rozpoczęciem tłumaczenia następuje rozpoznawanie tekstu (lub transformacja w przypadku PDF) oraz konwersja do formatu MS Word. W przypadku rozpoznawania, transformacji oraz konwersji formatowanie może ulec zmianom.

11. Czy istnieje możliwość zamówienia weryfikacji tłumaczenia przez native speakera?

Wszystkie tłumaczenia wykonywane w Tlumacz.pro są weryfikowane przez native speakera bez dodatkowych opłat. Natomiast weryfikacja tłumaczenia wykonanego w innym biurze tłumaczeń wynosi 50-60% ceny podstawowej tłumaczenia.
Weryfikacja tłumaczenia przez native speakera języka rosyjskiego jest szczególnie zalecana w przypadku takich tekstów jak:
treści stron internetowych, materiały reklamowe, streszczenia rozpraw doktorskich, artykułów naukowych, etc.

660 663 002; 668 825 510

biuro@tlumacz.pro
Tlumacz.pro, ul. Południowa 35M/5, 55-093 Kiełczów/Wrocław