Tłumaczenie rękopisów w języku rosyjskim

Tłumaczenie rękopisów w języku rosyjskim

Tłumaczenie rękopisów w języku rosyjskim

Co należy wiedzieć o tłumaczeniach rękopisów na rosyjski?

My Polacy jesteśmy znani z tego, że mimo ogólnoeuropejskiej tendencji do masowych migracji, staramy się zachować żywą relację z przodkami, staramy się, by nas nie „wykorzeniono”. W związku z tym, że historia Polski, zwłaszcza tereny Polski wschodniej i środkowej, czyli tereny pozaborowe, jest ciasno związana z językiem rosyjskim. Szereg lat różnorodne dokumentacje były prowadzone właśnie w tym języku. Szczególnie więc do historyków z zawodu i zamiłowania oraz do osób pragnących uporządkować dawne sprawy rodzinne, czy też majątkowe kierujemy ofertę tłumaczenia rękopisów z języka rosyjskiego. Rękopisy rosyjskie tłumaczymy na język polski. Podejmujemy się tłumaczeń nawet bardzo nieczytelnie napisanych tekstów, także tych, które są zapisane w języku staro rosyjskim (z zastosowaniem litery „Ѣ”). Tłumaczenie rękopisów sprzed reformy językowej w Rosji, czyli sprzed 1918 roku jest niezwykle ciekawym doświadczeniem, wzbogacającym naszą wiedzę zarówno o Polsce, jej mieszkańcach, o terenach polskich obecnych i dawnych, jak i wiedzę o języku rosyjskim. Coraz większa liczba tłumaczenia rękopisów rosyjskich sprawia, że możemy zaoferować Państwu coraz lepsze usługi w tym zakresie.

Tłumaczenie rękopisów w języku rosyjskim wymaga dogłębnej wiedzy z dziedziny językoznawstwa historycznego, a także, zdawałoby się rzeczy prozaicznej, a jednak istotnej – umiejętności odczytania dawnej kaligrafii. Stąd też dokładnie odczytać i zrozumieć takie zapisy może osoba, której językiem ojczystym jest rosyjski. Ostatnio opracowywane przez nas materiały rękopiśmiennicze to księgi kościelne z początku XX wieku (z terenu Lubelszczyzny), a jednym z ciekawszych przetłumaczonych projektów były dokumenty dotyczące budowy drogi kolejowej Baranowicze – Białystok.

Mieszkańcy jakich terenów mogą szukać rodzinnych dokumentów spisanych po rosyjsku?

W związku z tym, że pod zaborem rosyjskim znalazło się ok. 80 % ziem polskich, podajemy główne miasta zaboru rosyjskiego. Mieszkańcy tych miast i ich okolic mogą szukać u nas wsparcia w zakresie tłumaczeń rękopisów w języku rosyjskim: Warszawa, Łódź, Piotrków, Wilno, Mińsk, Kowno, Dźwińsk (pol. Dyneburg), Białystok, Żytomierz, Witebsk, Lipawa, Berdyczów, Lublin, Grodno, Brześć, Częstochowa, Mohylew, Homel, Kamieniec Podolski, Mitawa, Bobrujsk, Piotrków, Humań, Winnica, Radom, Czerkasy, Pińsk, Płock, Pabianice, Siedlce, Łomża.

Z języka rosyjskiego tłumaczymy także rękopiśmiennicze dokumenty rodzinne i urzędowe: akty własności, akty urodzeń/ślubów/zgonów, metryki chrztów, listy prywatne i inne. Każdy dokument traktujemy jako poufny. Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do wspólnej podróży do Państwa historii rodzinnej.

(Cena tłumaczenia z rosyjskiego na polski)

660 663 002; 668 825 510

biuro@tlumacz.pro
Tlumacz.pro, ul. Południowa 35M/5, 55-093 Kiełczów/Wrocław

Tagi: , ,

O autorze:

Konstanty Martyniuk

Tłumacz symultaniczny i konsekutywny j. rosyjskiego, trener językowy i współautor kursu Nauka rosyjskiego online.